VIỆC LÀM & ĐÀO TẠO
46 việc làm
Có nhiều đơn tuyển không được đăng tải vì lý do bảo mật, vui lòng liên hệ trực tiếp
số (84-24) 6281 4286 để tìm hiểu các thông tin tuyển dụng khác.
28/09/2021 823 Kỹ sư cơ khí CNC
01/04/2021 763 Tuyển Dụng 07 Nam Cho Đơn Hàng Cơ Khí Làm Việc Tại Hyogo
01/04/2021 702 Tuyển Dụng 02 Nam Cho Đơn Hàng Bảo Dưỡng Bê Tông Làm Việc Tại Hyogo
01/04/2021 768 Tuyển Dụng 02 Nam Cho Đơn Hàng Gia công cách nhiệt Tại Saitama
01/04/2021 795 Tuyển Dụng 02 Nữ Cho Đơn Hàng Kiểm Tra Linh Kiện Điện Tử
18/09/2020 720 Luyện thi tiếng Nhật N4 - 08/2020
18/09/2020 717 VJEC ra mắt khóa luyện thi KNĐĐ
18/09/2020 702 Luyện thi tiếng Nhật N4 tháng 04/2020
01/06/2020 696 Khai giảng khóa học tiếng nhật trung cap Tháng 6,7/2020
03/04/2020 779 Khai giảng khóa học tiếng nhật trung cấp Tháng 4,5/2020
01/12/2019 699 Khai giảng khóa học tiếng nhật trung cấp Tháng 12/2019
31/10/2019 670 Khai giảng khóa học tiếng nhật trung cấp Tháng 11/2019
02/06/2020 826 Tuyển dụng kỹ năng đặc định - Đơn hàng trồng và thu hoạch Cà Chua
20/06/2020 730 Tuyển dụng kỹ năng đặc định - Đơn hàng chế biến thực phẩm
01/06/2020 780 Khai giảng khóa học tiếng nhật sơ cấp Tháng 6,7/2020
01/04/2020 732 Khai giảng khóa học tiếng nhật sơ cấp Tháng 4,5/2020
01/12/2019 751 Khai giảng khóa học tiếng nhật sơ cấp Tháng 12/2019
22/07/2020 753 Tuyển dụng TTS đơn hàng Mộc xây dụng - Visa Kỹ năng đặc định
09/10/2019 1134 Tuyển dụng giáo viên tiếng Nhật
01/11/2019 780 Khai giảng khóa học tiếng nhật sơ cấp Tháng 11/2019

HỒ SƠ cần
chuẩn bị khi

Đăng ký

Tham gia
chương trình
Thực tập sinh

Tư vấn
qua
điện thoại
Gửi