Tuyển sinh & Chiêu sinh
12 việc làm
Có nhiều đơn tuyển không được đăng tải vì lý do bảo mật, vui lòng liên hệ trực tiếp
số (84-24) 6281 4286 để tìm hiểu các thông tin tuyển dụng khác.
18/09/2020 506 Luyện thi tiếng Nhật N4 - 08/2020
18/09/2020 496 VJEC ra mắt khóa luyện thi KNĐĐ
18/09/2020 484 Luyện thi tiếng Nhật N4 tháng 04/2020
01/06/2020 489 Khai giảng khóa học tiếng nhật trung cap Tháng 6,7/2020
03/04/2020 556 Khai giảng khóa học tiếng nhật trung cấp Tháng 4,5/2020
01/12/2019 497 Khai giảng khóa học tiếng nhật trung cấp Tháng 12/2019
31/10/2019 482 Khai giảng khóa học tiếng nhật trung cấp Tháng 11/2019
01/06/2020 558 Khai giảng khóa học tiếng nhật sơ cấp Tháng 6,7/2020
01/04/2020 528 Khai giảng khóa học tiếng nhật sơ cấp Tháng 4,5/2020
01/12/2019 547 Khai giảng khóa học tiếng nhật sơ cấp Tháng 12/2019
01/11/2019 570 Khai giảng khóa học tiếng nhật sơ cấp Tháng 11/2019
15/11/2019 688 Tuyển sinh du học nhật bản T10/2019

HỒ SƠ cần
chuẩn bị khi

Đăng ký

Tham gia
chương trình
Thực tập sinh

Tư vấn
qua
điện thoại
Gửi