STT Tên tài liệu Dung lượng Định dạng file Tải về
-9 THÔNG TIN KỲ THI KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH. Kỳ thi đánh giá kỹ năng trong lĩnh vực NÔNG NGHIỆP 7.6KB docx Download
-8 THÔNG TIN KỲ THI KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH. Kỳ thi đánh giá kỹ năng trong lĩnh vực CHĂM SÓC ĐIỀU DƯỠNG 8.1KB docx Download
-7 Danh sách ld cbn E7 HQ số 99 và 100 106.5KB jpg Download
-6 Danh sách ld CBN E7 Hàn Quốc số 78 236.3KB pdf Download
-5 Chuẩn bị nguồn E7 Hàn Quốc số 100/2023 740.0KB jpg Download
-4 Chuẩn bị nguồn E7 Hàn Quốc số 99/2023 655.9KB jpg Download
-3 Danh sách lý lịch cán bộ nhân viên công ty 32.6KB docx Download
-2 Chuẩn bị nguồn E7 Hàn Quốc số 78/2023 4.1MB png Download
-1 Catalog VJEC - Tiếng Anh 4.0MB pdf Download
0 Catalog VJEC - Tiếng Hàn Quốc 9.5MB pdf Download

HỒ SƠ cần
chuẩn bị khi

Đăng ký

Tham gia
chương trình
Thực tập sinh

Tư vấn
qua
điện thoại
Gửi