STT Tên tài liệu Dung lượng Định dạng file Tải về
-9 Chuẩn bị nguồn Hàn Quốc ngày 15/5/2023 584.6KB png Download
-8 Danh sách lao động Hàn Quốc trúng tuyển 524.7KB pdf Download
-7 Sổ tay sức khỏe dành cho lao động đi làm việc tại Hàn Quốc 6.7MB pdf Download
-6 Sổ tay sức khỏe dành cho thực tập sinh Nhật Bản 4.0MB pdf Download
-5 Giấy phép điều dưỡng thị trường Nhật Bản 261.8KB pdf Download
-4 Giấy phép đặc định thị trường Nhật Bản 354.9KB jpg Download
-3 Giấy phép xuất khẩu lao động VJEC 741.3KB jpg Download
-2 Catalog giới thiệu công ty VJEC-tiếng Nhật 2.5MB pdf Download

HỒ SƠ cần
chuẩn bị khi

Đăng ký

Tham gia
chương trình
Thực tập sinh

Tư vấn
qua
điện thoại
Gửi