Các đơn hàng làm việc tại nhật
33 việc làm
Có nhiều đơn tuyển không được đăng tải vì lý do bảo mật, vui lòng liên hệ trực tiếp
số (84-4) 3 555 3980 để tìm hiểu các thông tin tuyển dụng khác.
28/09/2021 20 Kỹ sư cơ khí CNC
01/04/2021 119 Tuyển Dụng 07 Nam Cho Đơn Hàng Cơ Khí Làm Việc Tại Hyogo
01/04/2021 103 Tuyển Dụng 02 Nam Cho Đơn Hàng Bảo Dưỡng Bê Tông Làm Việc Tại Hyogo
01/04/2021 122 Tuyển Dụng 02 Nam Cho Đơn Hàng Gia công cách nhiệt Tại Saitama
01/04/2021 127 Tuyển Dụng 02 Nữ Cho Đơn Hàng Kiểm Tra Linh Kiện Điện Tử
02/06/2020 192 Tuyển dụng kỹ năng đặc định - Đơn hàng trồng và thu hoạch Cà Chua
20/06/2020 131 Tuyển dụng kỹ năng đặc định - Đơn hàng chế biến thực phẩm
22/07/2020 156 Tuyển dụng TTS đơn hàng Mộc xây dụng - Visa Kỹ năng đặc định
11/07/2019 220 Tuyển Dụng 03 Nam Cho Đơn Hàng Đóng Sách Làm Việc Tại Saitama
01/04/2021 199 Tuyển Dụng 03 Nam Cho Đơn Hàng Đóng Sách Làm Việc Tại Saitama copy
11/07/2019 185 Tuyển Dụng 01 Nam Cho Đơn Hàng Sơn Nhà Làm Việc tại Hokkaido
11/07/2019 227 Tuyển Dụng 01 Nam Cho Đơn Hàng Mộc Công Xưởng Làm Việc Tại Miyagi
27/06/2019 218 Tuyển Dụng 02 Nam Cho Đơn Hàng Buộc Thép
27/06/2019 195 Tuyển Dụng 03 Nữ Cho Đơn Hàng May Quần Áo
26/06/2019 195 Tuyển Dụng 02 Nữ Cho Đơn Hàng Gia Công, Đóng Gói Sản Phẩm Nhựa
25/06/2019 0 Tuyển Dụng 01 Nam Cho Đơn Hàng Nông Nghiệp
18/06/2019 184 Tuyển Dụng 03 Nam Cho Đơn Hàng Nông Nghiệp Làm Việc tại Chiba
18/06/2019 198 Tuyển Dụng 01 Nam Cho Đơn Hàng Xây Dựng Tổng Hợp Làm Việc tại Kanagawa
18/06/2019 192 Tuyển Dụng 02 Nam Cho Đơn Hàng Giấy Dán Tường Làm Việc Tại Nigata
17/06/2019 186 Tuyển Dụng 01 Nam Cho Đơn Hàng Buộc Thép Làm Việc tại Tokyo

HỒ SƠ cần
chuẩn bị khi

Đăng ký

Tham gia
chương trình
Thực tập sinh

Tư vấn
qua
điện thoại
Gửi