Các đơn hàng làm việc tại nhật
33 việc làm
Có nhiều đơn tuyển không được đăng tải vì lý do bảo mật, vui lòng liên hệ trực tiếp
số (84-24) 6281 4286 để tìm hiểu các thông tin tuyển dụng khác.
28/09/2021 823 Kỹ sư cơ khí CNC
01/04/2021 763 Tuyển Dụng 07 Nam Cho Đơn Hàng Cơ Khí Làm Việc Tại Hyogo
01/04/2021 702 Tuyển Dụng 02 Nam Cho Đơn Hàng Bảo Dưỡng Bê Tông Làm Việc Tại Hyogo
01/04/2021 768 Tuyển Dụng 02 Nam Cho Đơn Hàng Gia công cách nhiệt Tại Saitama
01/04/2021 795 Tuyển Dụng 02 Nữ Cho Đơn Hàng Kiểm Tra Linh Kiện Điện Tử
02/06/2020 826 Tuyển dụng kỹ năng đặc định - Đơn hàng trồng và thu hoạch Cà Chua
20/06/2020 730 Tuyển dụng kỹ năng đặc định - Đơn hàng chế biến thực phẩm
22/07/2020 753 Tuyển dụng TTS đơn hàng Mộc xây dụng - Visa Kỹ năng đặc định
11/07/2019 848 Tuyển Dụng 03 Nam Cho Đơn Hàng Đóng Sách Làm Việc Tại Saitama
01/04/2021 743 Tuyển Dụng 03 Nam Cho Đơn Hàng Đóng Sách Làm Việc Tại Saitama copy
11/07/2019 724 Tuyển Dụng 01 Nam Cho Đơn Hàng Sơn Nhà Làm Việc tại Hokkaido
11/07/2019 852 Tuyển Dụng 01 Nam Cho Đơn Hàng Mộc Công Xưởng Làm Việc Tại Miyagi
27/06/2019 838 Tuyển Dụng 02 Nam Cho Đơn Hàng Buộc Thép
27/06/2019 845 Tuyển Dụng 03 Nữ Cho Đơn Hàng May Quần Áo
26/06/2019 815 Tuyển Dụng 02 Nữ Cho Đơn Hàng Gia Công, Đóng Gói Sản Phẩm Nhựa
25/06/2019 0 Tuyển Dụng 01 Nam Cho Đơn Hàng Nông Nghiệp
18/06/2019 790 Tuyển Dụng 03 Nam Cho Đơn Hàng Nông Nghiệp Làm Việc tại Chiba
18/06/2019 790 Tuyển Dụng 01 Nam Cho Đơn Hàng Xây Dựng Tổng Hợp Làm Việc tại Kanagawa
18/06/2019 766 Tuyển Dụng 02 Nam Cho Đơn Hàng Giấy Dán Tường Làm Việc Tại Nigata
17/06/2019 795 Tuyển Dụng 01 Nam Cho Đơn Hàng Buộc Thép Làm Việc tại Tokyo

HỒ SƠ cần
chuẩn bị khi

Đăng ký

Tham gia
chương trình
Thực tập sinh

Tư vấn
qua
điện thoại
Gửi