Kỹ năng đặc định
3 việc làm
Có nhiều đơn tuyển không được đăng tải vì lý do bảo mật, vui lòng liên hệ trực tiếp
số (84-24) 6281 4286 để tìm hiểu các thông tin tuyển dụng khác.
02/06/2020 731 Tuyển dụng kỹ năng đặc định - Đơn hàng trồng và thu hoạch Cà Chua
20/06/2020 638 Tuyển dụng kỹ năng đặc định - Đơn hàng chế biến thực phẩm
22/07/2020 663 Tuyển dụng TTS đơn hàng Mộc xây dụng - Visa Kỹ năng đặc định

HỒ SƠ cần
chuẩn bị khi

Đăng ký

Tham gia
chương trình
Thực tập sinh

Tư vấn
qua
điện thoại
Gửi