Luyện thi n4 và kỹ năng đặc định
3 việc làm
Có nhiều đơn tuyển không được đăng tải vì lý do bảo mật, vui lòng liên hệ trực tiếp
số (84-24) 6281 4286 để tìm hiểu các thông tin tuyển dụng khác.
18/09/2020 621 Luyện thi tiếng Nhật N4 - 08/2020
18/09/2020 626 VJEC ra mắt khóa luyện thi KNĐĐ
18/09/2020 608 Luyện thi tiếng Nhật N4 tháng 04/2020

HỒ SƠ cần
chuẩn bị khi

Đăng ký

Tham gia
chương trình
Thực tập sinh

Tư vấn
qua
điện thoại
Gửi