Khoá học tiếng Nhật sơ cấp
4 việc làm
Có nhiều đơn tuyển không được đăng tải vì lý do bảo mật, vui lòng liên hệ trực tiếp
số (84-4) 3 555 3980 để tìm hiểu các thông tin tuyển dụng khác.
01/06/2020 146 Khai giảng khóa học tiếng nhật sơ cấp Tháng 6,7/2020
01/04/2020 125 Khai giảng khóa học tiếng nhật sơ cấp Tháng 4,5/2020
01/12/2019 156 Khai giảng khóa học tiếng nhật sơ cấp Tháng 12/2019
01/11/2019 217 Khai giảng khóa học tiếng nhật sơ cấp Tháng 11/2019

HỒ SƠ cần
chuẩn bị khi

Đăng ký

Tham gia
chương trình
Thực tập sinh

Tư vấn
qua
điện thoại
Gửi