Thực tập sinh
29 việc làm
Có nhiều đơn tuyển không được đăng tải vì lý do bảo mật, vui lòng liên hệ trực tiếp
số (84-24) 6281 4286 để tìm hiểu các thông tin tuyển dụng khác.
01/04/2021 611 Tuyển Dụng 07 Nam Cho Đơn Hàng Cơ Khí Làm Việc Tại Hyogo
01/04/2021 560 Tuyển Dụng 02 Nam Cho Đơn Hàng Bảo Dưỡng Bê Tông Làm Việc Tại Hyogo
01/04/2021 613 Tuyển Dụng 02 Nam Cho Đơn Hàng Gia công cách nhiệt Tại Saitama
01/04/2021 633 Tuyển Dụng 02 Nữ Cho Đơn Hàng Kiểm Tra Linh Kiện Điện Tử
11/07/2019 698 Tuyển Dụng 03 Nam Cho Đơn Hàng Đóng Sách Làm Việc Tại Saitama
01/04/2021 610 Tuyển Dụng 03 Nam Cho Đơn Hàng Đóng Sách Làm Việc Tại Saitama copy
11/07/2019 584 Tuyển Dụng 01 Nam Cho Đơn Hàng Sơn Nhà Làm Việc tại Hokkaido
11/07/2019 711 Tuyển Dụng 01 Nam Cho Đơn Hàng Mộc Công Xưởng Làm Việc Tại Miyagi
27/06/2019 693 Tuyển Dụng 02 Nam Cho Đơn Hàng Buộc Thép
27/06/2019 685 Tuyển Dụng 03 Nữ Cho Đơn Hàng May Quần Áo
26/06/2019 649 Tuyển Dụng 02 Nữ Cho Đơn Hàng Gia Công, Đóng Gói Sản Phẩm Nhựa
25/06/2019 0 Tuyển Dụng 01 Nam Cho Đơn Hàng Nông Nghiệp
18/06/2019 634 Tuyển Dụng 03 Nam Cho Đơn Hàng Nông Nghiệp Làm Việc tại Chiba
18/06/2019 647 Tuyển Dụng 01 Nam Cho Đơn Hàng Xây Dựng Tổng Hợp Làm Việc tại Kanagawa
18/06/2019 623 Tuyển Dụng 02 Nam Cho Đơn Hàng Giấy Dán Tường Làm Việc Tại Nigata
17/06/2019 653 Tuyển Dụng 01 Nam Cho Đơn Hàng Buộc Thép Làm Việc tại Tokyo
17/06/2019 539 Tuyển Dụng 01 Nam Cho Đơn Hàng Sơn Làm Việc tại Hokkaido
07/06/2019 550 Tuyển Dụng 02 Nam Cho Đơn Hàng Làm Đường
07/06/2019 1287 Tuyển Dụng 01 Nam Cho Đơn Hàng Nông Nghiệp
06/06/2019 588 Tuyển Dụng 03 Nam Cho Đơn Hàng Chăn Nuôi

HỒ SƠ cần
chuẩn bị khi

Đăng ký

Tham gia
chương trình
Thực tập sinh

Tư vấn
qua
điện thoại
Gửi