Tin Nhật Bản

Thông tin về kỳ thi đánh giá kỹ năng theo Chương trình lao động kỹ năng đặc định Nhật Bản

16/02/2024  573
THÔNG TIN VỀ KỲ THI ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG TRONG LĨNH VỰC CHĂM SÓC ĐIỀU DƯỠNG VÀ LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN THEO CHƯƠNG TRÌNH LAO ĐỘNG KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH
Nhật Bản tăng lương tối thiểu

Nhật Bản tăng lương tối thiểu

Vừa qua, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội Nhật Bản đã chính thức công bố mức lương tối thiểu giờ theo từng địa phương Nhật Bản.
07/10/2021  2066

HỒ SƠ cần
chuẩn bị khi

Đăng ký

Tham gia
chương trình
Thực tập sinh

Tư vấn
qua
điện thoại
Gửi