Tin Nhật Bản

Mở rộng việc tái nhập cảnh của người nước ngoài, đối tượng là nhân viên thường trú của các doanh nghiệp

14/07/2020  73
Mở rộng việc tái nhập cảnh của người nước ngoài, đối tượng là nhân viên thường trú của các doanh nghiệp

HỒ SƠ cần
chuẩn bị khi

Đăng ký

Tham gia
chương trình
Thực tập sinh

Tư vấn
qua
điện thoại
Gửi