Chương trình đào tạo kỹ năng và ngoại ngữ trước và sau khi tuyển chọn
 
Yêu cầu của đối tác nước ngoài
 

Theo yêu cầu của các công ty tiếp nhận, yêu cầu của về kỹ năng ngoại ngữ tối thiểu cho người lao động làm việc ở nước ngoài theo quy định của Cục Quản lý lao động ngoài nước (DOLAB) - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trước khi xuất cảnh khoảng nửa tháng hoặc một tháng, người lao động sẽ được giảng dạy một khóa học đặc biệt với 03 mảng về văn hóa làm việc, phong cách và thuật ngữ chuyên ngành của các công ty tiếp nhận.

Dậy ngoại ngữ
 

Giảng dạy Ngoại ngữ theo các văn bản hiện hành của các trường đào tạo và các chương trình hợp tác với nước ngoài cho người lao động làm việc tại nước ngoài.

Các tài liệu giảng dạy: theo tài liệu do Cục Quản lý lao động ngoài nước DOLAB ấn hành. Đồng thời, chúng tôi cũng soạn một tài liệu phù hợp với trình độ nhận thức và công việc cụ thể cho người lao động. Sau 01 hoặc 02 các khóa học, Công ty sẽ chỉnh sửa và bổ sung các tài liệu/ sách cho phù hợp với tình hình thực tế. Hơn nữa, một số đối tác nước ngoài còn cung cấp các tài liệu giảng dạy theo yêu cầu làm việc.

Giáo viên: tất cả các giáo viên dạy Ngoại ngữ được tuyển dụng đều tốt nghiệp từ các trường Đại học ngoại ngữ với kinh nghiệm giảng dạy. Ngoài giảng dạy, họ phải chịu trách nhiệm về quản lý ý thức kỷ luật, tác phong, phong cách và thời gian học đầy đủ và đúng giờ của người lao động.

 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO DỤC ĐỊNH HƯỚNG
 

Theo quy định của Cục Quản lý lao động ngoài nước DOLAB ( Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) căn cứ vào tình hình thực tế của học viên cho mỗi khóa học, Công ty dành 45% thời gian đào tạo kỹ năng định hướng. Ngoài ra, công ty phân phối các tài liệu miễn phí do DOLAB phát hành cho người lao động.

Để giảng dạy chương trình thực tập kỹ năng: giáo viên là những người có kinh nghiệm và đầy đủ thông tin về công việc, phong tục tập quán nước đến làm việc, và trước đó giáo viên là những nhân viên của công ty chịu trách nhiệm quản lý người lao động ở nước ngoài. Thông qua khóa học, người lao động hoàn toàn có thể hiểu được nội dung của hợp đồng, trách nhiệm, lợi ích và nghĩa vụ của mỗi bên cũng như phong tục tập quán, pháp luật của nước sở tại, những điều nên  làm hoặc không nên làm ở nước ngoài. Sau khóa học, Công ty hướng dẫn học viên làm bài luận tổng kết theo quy định của trường.

Các gói hỗ trợ doanh nghiệp
 
  • Luật và quy định của nơi làm việc của nước sở tại. Làm việc theo hệ thống, lợi ích và nghĩa vụ mà người lao động phải thực hiện khi làm việc cho công ty tiếp nhận.
  • Quy trình đào tạo: Giáo viên cung cấp các bài kiểm tra để kiểm tra chất lượng của học viên mỗi tuần. Sau 01 tháng, trung tâm đào tạo tổ chức kiểm tra chung. Nếu có bất kỳ học viên nào không đạt kết quả tốt, học viên đó sẽ được giúp đỡ thêm. Vào cuối khóa học, Công ty sẽ tổ chức một kỳ thi để phân loại học viên để cung cấp cho các đối tác nước ngoài.
  • Luật pháp Việt Nam quy định về quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động khi ký hợp đồng lao động cũng như trong khi họ đang làm việc ở nước ngoài, thanh lý hợp đồng sau khi hoàn thành hợp đồng được quy định theo Luật Lao động có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2007 và văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Cục Quản lý lao động ngoài nước.
 


THỜI KHÓA BIỂU

- Thời gian khóa học là thường theo quy định của đối tác nước ngoài và theo yêu cầu của các công ty tiếp nhận. Theo thường lệ, thời gian khóa học là từ 04-06 tháng sau khi được tuyển  chọn.

- Thời gian học:

  • Buổi sáng: 08.00 - 11.30
  • Chiều: 13,30 - 17,30
  • Nghỉ giải lao: 30 phút        
  • Buổi sáng: 09.30 - 10.00
  • Buổi chiều: 14,30 - 15,00 
  • Giờ tự học : 19.30 - 22.00

HỒ SƠ cần
chuẩn bị khi

Đăng ký

Tham gia
chương trình
Thực tập sinh

Tư vấn
qua
điện thoại
Gửi