Vui học Nhật Ngữ

Học từ vựng tiếng Nhật trong lớp học

09/04/2020  122
Cùng IPM đến với Lớp học được tái hiện bởi các từ vựng tiếng Nhật trong những hình ảnh dưới đây nha

HỒ SƠ cần
chuẩn bị khi

Đăng ký

Tham gia
chương trình
Thực tập sinh

Tư vấn
qua
điện thoại
Gửi