Tuyển sinh & Chiêu sinh
12 việc làm
Có nhiều đơn tuyển không được đăng tải vì lý do bảo mật, vui lòng liên hệ trực tiếp
số (84-4) 3 555 3980 để tìm hiểu các thông tin tuyển dụng khác.
18/09/2020 62 Luyện thi tiếng Nhật N4 - 08/2020
18/09/2020 52 VJEC ra mắt khóa luyện thi KNĐĐ
18/09/2020 52 Luyện thi tiếng Nhật N4 tháng 04/2020
01/06/2020 58 Khai giảng khóa học tiếng nhật trung cap Tháng 6,7/2020
03/04/2020 82 Khai giảng khóa học tiếng nhật trung cấp Tháng 4,5/2020
01/12/2019 63 Khai giảng khóa học tiếng nhật trung cấp Tháng 12/2019
31/10/2019 58 Khai giảng khóa học tiếng nhật trung cấp Tháng 11/2019
01/06/2020 84 Khai giảng khóa học tiếng nhật sơ cấp Tháng 6,7/2020
01/04/2020 61 Khai giảng khóa học tiếng nhật sơ cấp Tháng 4,5/2020
01/12/2019 76 Khai giảng khóa học tiếng nhật sơ cấp Tháng 12/2019
01/11/2019 148 Khai giảng khóa học tiếng nhật sơ cấp Tháng 11/2019
15/11/2019 226 Tuyển sinh du học nhật bản T10/2019

HỒ SƠ cần
chuẩn bị khi

Đăng ký

Tham gia
chương trình
Thực tập sinh

Tư vấn
qua
điện thoại
Gửi