Sổ tay sức khỏe dành cho lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

28/03/2023                                 1711

Xin mời tải bản đầy đủ tại đường link dưới đây!

http://vjec.com.vn/images/downloads/2023/03/Sổ tay sức khỏe Hàn Quốc-Dolab_1679989910.pdf

NHẬP EMAIL CỦA BẠN VÀO ĐÂY ĐỂ NHẬN BẢN TIN VỀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO, CÁC THÔNG TIN, KINH NGHIỆM SỐNG, VĂN HÓA TỪ VJEC.

HỒ SƠ cần
chuẩn bị khi

Đăng ký

Tham gia
chương trình
Thực tập sinh

Tư vấn
qua
điện thoại
Gửi