Giấy phép Đặc Định

06/07/2020                                 901
Giấy phép xuất khẩu lao động - Chương trình Đặc Định do cục quản lý lao động ngoài nước Dolab cấp

Để xem bản chi tiết và rõ nét. Vui lòng click tại đây để tải bản đẩy đủ.

NHẬP EMAIL CỦA BẠN VÀO ĐÂY ĐỂ NHẬN BẢN TIN VỀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO, CÁC THÔNG TIN, KINH NGHIỆM SỐNG, VĂN HÓA NHẬT BẢN TỪ VJEC.

HỒ SƠ cần
chuẩn bị khi

Đăng ký

Tham gia
chương trình
Thực tập sinh

Tư vấn
qua
điện thoại
Gửi